Garantía Juvenil


La Generalitat de Catalunya a iniciat el nou pla europeu de garantía juvenil per a reduir l'atur. Aquest projecte està destinat a joves catalans d’entre 16 i menys de 25 anys (fins a 30 anys en el cas de persones amb grau de discapacitat de més del 33%) i té per a objectiu oferir feina, practiques o formació als joves compresos en aquesta franja d’edat.

 + info a: