Va de premis


Si us va la literatura i us va guanyar premis podeu participar en aquests dos concursos:

1. Per a textos de creació literària escrits en català i d'una extensió no superior a 300 paraules.
2. Els textos són de tema lliure, però han de contenir  el mot clau per a l'edició d'aquest any que és "DICCIONARI".
3. Tres categories:
A. Infantil (de 9 a 12 anys)
B. Juvenil (de 13 a 17 anys)
C. Adults ( a partir de 18 anys)
4. Premis:
A. lots de llibres per calor de 100 i de 75
B. Lots de llibres per valor de 120
C. 250 per al millor text i 200 per al millor text d'àmbit local
5. Les obres s'han d'enviar, abans de l'1 d'abril

Podeu consultar les bases clicant AQUÍ .1. Podran prendre part en aquest concurs les obres inèdites en català que no hagin estat   premiades amb anterioritat.

2. Només s’admetrà una obra per autor.

3. S’estableixen les següents categories per cadascun dels premis:
A1. Infantil. Cicle mitjà, 3r i 4rt de primària
A2. Infantil. Cicle superior, 5è i 6è de primària
B1. Joves.1r i 2n d’ESO
B2. Joves. 3r i 4rt d’ESO
B3. Joves. 1r i 2n batxillerat o cicles formatius
C. Adults. A partir de 18 anys
4. Els treballs s’hauran de fer arribar a l’O­cina de Turisme presencialment o per correu electrònic a l’adreça: bibliohostalric@gmail.com

5. El termini per presentar les obres serà el
20 de març de 2015

Podeu consultar les bases clicant AQUÍ .